THƯ MỜI GỬI BÀI

Kính gửi: Các nhà khoa học

Tạp chí Khoa học kỹ thuật (KHKT) Thuỷ lợi và Môi trường (chỉ số ISSN 1859-3941)  – Trường Đại học Thủy lợi là tạp chí chuyên ngành hàng đầu, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực:

- Thủy lợi, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;

- Xây dựng dân dụng và công trình giao thông;

- Cơ khí;

- Điện - điện tử;

- Công nghệ thông tin;

- Hóa - môi trường;

- Kinh tế và quản trị kinh doanh...

Tạp chí xuất bản định kỳ 5 số/năm, gồm 04 số tiếng Việt (xuất bản tháng 03, 06, 09, 12) và 01 số Tiếng Anh (xuất bản tháng 12).

Với chất lượng các công bố trong nhiều năm qua, Tạp chí Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước các ngành: Thủy lợi, Giao thông vận tải, Xây dựng – Kiến trúc, Cơ khí – Động lực, Cơ học, Hóa học – Công nghệ thực phẩm tính điểm công trình KHCN từ 0,25 ÷ 1,0 điểm.

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường – Trường Đại học Thủy lợi trân trọng kính mời các nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu của mình. Các bài đăng trên Tạp chí đều được gửi phản biện kín bởi các chuyên gia có uy tín, được biên tập theo quy trình chặt chẽ.

Thời gian nhận bài thường xuyên và liên tục trong năm. Thể lệ bài viết và các thông tin khác được đăng tải trên website: https://tapchivatuyentap.tlu.edu.vn/

Thông tin liên hệ:

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường – Trường Đại học Thủy lợi

Địa chỉ: Số 175, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 35 638.158

Email: tapchitlmt@tlu.edu.vn

Website: https://tapchivatuyentap.tlu.edu.vn/

Trân trọng./.