Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường

Tạp chí Khoa học kỹ thuật (KHKT) Thuỷ lợi và Môi trường được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản số 498/GP-BTTTT ngày 17 tháng 10 năm 2022 (thay thế giấy phép cũ số 158/GP-BVHTT ngày 08 tháng 5 năm 2003); mã số ISSN: 1859-3941. Tạp chí thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

Tôn chỉ, mục đích:

- Thông tin về hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi.

- Công bố, giới thiệu các thông tin chuyên sâu, đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực: Thủy lợi, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, xây dựng dân dụng và công trình giao thông, cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, hóa - môi trường, kinh tế và quản trị kinh doanh...

Đối tượng phục vụ: Cán bộ quản lý, nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, học viên, sinh viên và bạn đọc quan tâm.

Thể thức xuất bản:

Xuất bản 05 số/năm, trong đó:

Số Tiếng Việt xuất bản 04 số /năm vào các tháng 3, 6, 9 và 12

Số Tiếng Anh xuất bản 01 số /năm vào các tháng 12

Tạp chí thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, được Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Thủy lợi tính điểm công trình từ 0-1,0 điểm; Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Cơ học tính điểm công trình từ 0-0,5 điểm; Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Cơ khí-động lực tính điểm công trình từ 0-0,5 điểm; Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Giao thông vận tải tính điểm công trình từ 0-0,5 điểm.