Số 7-M (11/2004)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2004 - Chuyên đề Máy xây dựng và thiết bị thủy lợi Số tạp chí này không có file bài, mong quý độc giả liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ để tham khảo nếu thấy cần thiết.
 
   
Va chạm của vật rắn vào thanh đàn hồi một phần mặt bên chịu lực cản không đổi, đầu kia của thanh chịu lực cản phức tạp.
Số 7-M (11/2004) > Trang 1-9
Nguyễn Thúc An, Nguyễn Thị Thanh Bình, Dương Hải Thuận
Nghiên cứu thiết kế máy bơm trục vít.
Số 7-M (11/2004) > Trang 10-15
Nguyễn Văn Bày, Đỗ Huy Cương
Thiết bị đóng mở cửa van, thực trạng và giải pháp.
Số 7-M (11/2004) > Trang 16-20
Nguyễn Đăng Cường
Nghiên cứu ứng suất kéo của cọc bê tông đóng trong nền không đồng nhất hai lớp đáy cọc chịu lực chống không đổi ngay sau khi va chạm.
Số 7-M (11/2004) > Trang 21-27
Nguyễn Thúc An, Bùi Quang Nhung
Lựa chọn đồng bộ tổ máy làm đất theo quan điểm của nền kinh tế thị trường.
Số 7-M (11/2004) > Trang 28-33
Vũ Minh Khương
Xác định năng lượng dao động của cọc.
Số 7-M (11/2004) > Trang 24-39
Nguyễn Đăng Cường, Trương Chí Công, Nguyễn Ngọc Huyên
Va chạm dọc qua đệm giữa hai thanh đàn hồi có kể lực cản đàn nhớt ở mặt bên thanh thứ hai bán vô hạn.
Số 7-M (11/2004) > Trang 46-50
Nguyễn Đăng Tộ, Nguyễn Thị Thanh Bình
Cơ sở xác định các thông số cơ bản đầu cắt kiểu roto của thiết bị nạo vét bùn cho các công trình đầu mối vùng bãi dọc sông hồng năng suất 40m3/h.
Số 7-M (11/2004) > Trang 46-50
Nguyễn Hồng Phương
Độ lún của cọc đóng trong nền hai lớp đáy cọc chịu lực cản không đổi
Số 7-M (11/2004) > Trang 51-58
Nguyễn Thúc An, Bùi Quang Nhung, Tạ Văn Thuyết, Hồ Sỹ Sơn
Nghiên cứu bộ hấp thụ dao động (TMD) đối với hệ con lắc ngược.
Số 7-M (11/2004) > Trang 59-67
Nguyễn Đông Anh, Khổng Doãn Điền, Nguyễn Duy Chinh
Áp dụng lý thuyết va chạm dọc của hai thanh đàn hồi để xác định trạng thái ứng suất của cọc đóng trong nền đồng nhất đáy cọc tựa trên nền cứng
Số 7-M (11/2004) > Trang 68-75
Nguyễn Đông Anh, Khổng Doãn Điền, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Huyên
Cơ sở lý thuyết tính toán đường ống nhỏ giọt.
Số 7-M (11/2004) > Trang 76-80
Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Văn Hiệu
Xác định năng lượng dao động của cọc đóng trong nền đồng nhất, đáy cọc gặp lực cản không đổi.
Số 7-M (11/2004) > Trang 81-88
Nguyễn Đăng Cường, Trương Chí Công, Hồ Sỹ Sơn
Một số vấn đề ăn mòn cửa van thép trên công trình Thuỷ lợi.
Số 7-M (11/2004) > Trang 89-96
Đỗ Văn Hứa, NGuyễn Đình Tân
Độ lún của cọc đóng trong nền đồng nhất đáy cọc gặp lực chống không đổi.
Số 7-M (11/2004) > Trang 97-102
Nguyễn Thúc An, Vũ Lâm Đông
12