Số 1 (6/2003)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 6/2003, Được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Văn hoá thông tin, Trường Đại học Thuỷ lợi được Bộ Văn hoá thông tin cấp giấy phép số 158/GP-BVHTT ngày 8/5/2003 đồng ý cho Trường Đại học Thủy lợi xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường. Tạp KHKT TL&MT ra đời nhằm mục đích công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, cung cấp các thông tin, các chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học, sáng kiến, phát minh...của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đồng thời tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nông nghiệp nông thôn.
 
   
Xứng đáng là Tạp chí khoa học chuyên ngành
Số 1 (6/2003) > trang 4 |  PDF (59.00 KB)
Văn Hùng
Một số suy nghĩ ban đầu về vấn đề kiểm soát lũ vùng Đồng Tháp Mười
Số 1 (6/2003) > trang 8-13 |  PDF (163.00 KB)
Đào Xuân Học
Đồng bằng sông Cửu Long, tài nguyên đất nước và vấn đề khai thác
Số 1 (6/2003) > trang 14-20 |  PDF (210.00 KB)
Nguyễn Sinh Huy
Diễn biến mặn dọc sông Cửu Long và đánh giá chiều dài xâm nhập mặnDiễn biến mặn dọc sông Cửu Long và đánh giá chiều dài xâm nhập mặn
Số 1 (6/2003) > trang 21-24 |  PDF (158.00 KB)
Lê Sâm
Nghiên cứu kết cấu bảo vệ bờ biển Hàm Tiến - Mũi Né tỉnh Bình Thuận
Số 1 (6/2003) > trang 25-26 |  PDF (188.00 KB)
Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Văn Mạo
Xây dựng một sơ đồ tính truyền chất 1 chiều trên cơ sở hàm Spline bậc 2
Số 1 (6/2003) > trang 27-31 |  PDF (186.00 KB)
Bùi Việt Hưng, Nguyễn Ân Niên
Cải tiến mô hình toán thuỷ lực VRSAP diễn toán dòng chảy vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị
Số 1 (6/2003) > trang 32-36 |  PDF (203.00 KB)
Nguyễn Đình Thanh
Ứng dụng phương pháp quy hoạch động hai chiều xác định chế độ vận hành tối ưu hệ thống hồ chứa bậc thang phát điện
Số 1 (6/2003) > trang 37-43 |  PDF (295.00 KB)
Hà Văn Khối, Lê Bảo Trung
Quản lý tài nguyên đất và nước lưu vực Srepôk để phát triển bền vững
Số 1 (6/2003) > trang 44-49 |  PDF (195.00 KB)
Ngô Đình Tuấn, Phạm Hùng
Tài nguyên, môi trường lưu vực sông Đà và phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình quản lý tổng hợp
Số 1 (6/2003) > trang 50-55 |  PDF (162.00 KB)
Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Trung
Khảo sát lý thuyết dao động của cơ hệ trong giai đoạn chuyển tiếp áp dụng vào công nghệ đúc bê tông kiểu rung thể tích
Số 1 (6/2003) > trang 56-58 |  PDF (161.00 KB)
Nguyễn Đắc Hưng
Ảnh hưởng khối lượng, chiều cao rơi của búa, đệm đầu cọc và diện tích tiết diện ngang của cọc đến lực nén của đệm lên đầu cọc
Số 1 (6/2003) > trang 59-64 |  PDF (245.00 KB)
Khổng Doãn Điền, Bùi Quang Nhung, Phạm Đình Văn
Khoan phụt xử lý nền công trình thủy lợi
Số 1 (6/2003) > trang 68-70 |  PDF (127.00 KB)
Nguyễn Phương Mậu, Nguyễn Trung Việt