Số 7-NL (11/2004)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2004 - Chuyên đề: Công trình thủy điện Số tạp chí này không có file bài, mong quý độc giả liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ để tham khảo nếu thấy cần thiết.
 
   
Dao động mực nước trong tháp điều áp của trạm thuỷ điện trong các quá trình chuyển tiếp.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 1-5
Hồ Sĩ Dự
Sự ảnh hưởng của đặc tính các thiết bị điều khiển tự động của tổ máy thuỷ điện đến các đặc trưng của quá trình chuyển tiếp.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 6-10
Hồ Sĩ Dự, Nguyễn Tiên Phong
Xây dựng biểu đồ điều phối các nhà máy thuỷ điện giai đoạn 2003-2005.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 11-18
Hoàng Công Tuấn
Xác định phương thức xử lý nước thừa, thiếu của các nhà máy thuỷ điện trong hệ thống.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 19-27
Phạm Văn Khang, Hoàng Công Tuấn
Thông tin về tiềm năng phát triển Thuỷ điện Việt Nam.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 28-31
Hoàng Văn Thắng
Giới thiệu một số thông tin và kết quả nghiên cứu về tua bin xung kích cho thuỷ điện vừa và nhỏ.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 32-41
Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Thanh Tùng
Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển máy giặt công nghiệp.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 42-44
Lê Công Thành
Hệ thống điều khiển giám sát băng tải dốc.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 45-51
Lê Công Thành
Vấn đề tạo ra bức xạ điện từ yếu và ứng dụng.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 52-56
Lý Quốc Hùng
Giái bài toán biên tổ máy thuỷ điện trong việc tính toán nước va trong hệ thống đường dẫn có áp thượng, hạ lưu nhà máy thuỷ điện.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 57-63
Nguyễn Văn Sơn
Mô hình tính toán điều chỉnh tổ máy Thuỷ điện.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 64-69
Nguyễn Văn Sơn
Ứng dụng bộ điều khiển ENVIRORANGER ERS 500 tự động hoá hệ thống điều khiển kênh mương, hệ thống trạm bơm.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 70-76
Phạm Đức Đại
Thiết kế bộ điều khiển thích nghi ổn định tiệm cận toán cục cho đối tượng phi tuyến bất định trên cơ sở kết hợp phương pháp tuyến tính hoá chính xác và kỹ thuật điều khiển theo mô hình mẫu.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 77-79
Nguyễn Doãn Phước
Ứng dụng logic mờ trong tự động hoá tưới cho một số loại cây trồng ở ngoại thành Hà nội.
Số 7-NL (11/2004) > Trang 80-88
Vũ Minh Quang