Số 7-N (11/2004)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2004 - Chuyên đề: Quy hoạch và quản lý hệ thống công trình Số tạp chí này không có file bài, mong quý độc giả liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ để tham khảo nếu thấy cần thiết.
 
   
Đề xuất mô hình hệ thống thuỷ lợi cho những vùng khó khăn về nguồn nước ở miền núi.
Số 7-N (11/2004) > Trang 1-9
Phạm Ngọc Hải
Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp tưới rãnh và tưới nhỏ giọt đến sự phân bố độ ẩm và năng suất khoai tây vụ đông trên đất phù sa sông Hồng được bồi hàng năm vùng Từ Liêm - Hà Nội.
Số 7-N (11/2004) > Trang 10-17
Nguyễn Thị Hằng Nga, Lê Thị Nguyên
Nghiên cứu so sánh qui luật sức cản thuỷ lực của dòng chảy đều và dòng chảy ổn định không đều thay đổi chậm trong các lòng dẫn nhẵn kỹ thuật.
Số 7-N (11/2004) > Trang 18-22
Phạm Xuân Khoát
Xác định lượng bốc hơi mặt nước trên đồng muối và ứng dụng trong thiết kế đồng muối phơi nước.
Số 7-N (11/2004) > Trang 23-33
Phạm Việt Hoà
Phát triển bền vững tài nguyên nước và một số bài học từ kinh nghiệm thực tiễn của thế giới.
Số 7-N (11/2004) > Trang 34-41
Phạm Thị Minh Thư
Đặc trưng nối tiếp bằng nước chảy ở chân dốc.
Số 7-N (11/2004) > Trang 42-50
Hoàng Tư An, Lê Thị Thu Hiền
Một số ý kiến bước đầu về sử dụng an toàn nước thải để tưới cho cây trồng trong điều kiện Việt Nam.
Số 7-N (11/2004) > Trang 51-56
Nguyễn Thị Hằng Nga
Một số đánh giá tác động của công trình thuỷ lợi đối với phát triển nông nghiệp tại hệ thống thuỷ nông Liễn Sơn - Vĩnh Phúc.
Số 7-N (11/2004) > Trang 57-63
Nguyễn Quang Phi
Sử dụng chỉ số SPI để phân tích và giám sát hạn cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Số 7-N (11/2004) > Trang 64-70
Nguyễn Quang Kim
Thực trạng và những thách thức trong xây dựng hệ thống dự báo, giám sát và cảnh báo hạn sớm ở Việt Nam.
Số 7-N (11/2004) > Trang 71-79
Nguyễn Quang Kim, Phạn Đức Thi, Nguyễn Đức Hậu
Nâng cấp và hiện đại hoá quản lý điều hành hệ thống tưới
Số 7-N (11/2004) > Trang 80-88
Ngô Đăng Hải
Xác định quy mô hợp lý của hồ điều hoà trước trạm bơm.
Số 7-N (11/2004) > Trang 89-96
Dương Thanh Lượng
Những đặc điểm chủ yếu của công tác quan trắc biến dạng công trình thuỷ lợi - thuỷ điện.
Số 7-N (11/2004) > Trang 97-101
Hoàng Xuân Thành
Một số kết luận rút ra từ đề tài tổng kết kỹ thuật trạm bơm lắp máy hướng trục trục đứng loại vừa và lơn.
Số 7-N (11/2004) > Trang 102-110
Lê Chí Nguyện
Nghiên cứu qui trình công nghệ đo vẽ mặt cắt địa hình bằng máy toàn đạc điện tử.
Số 7-N (11/2004) > Trang 111-118
Hoàng Xuân Thành
12