Số 7-V (11/2004)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2004 - Chuyên đề: Thủy văn môi trường Số tạp chí này không có file bài, mong quý độc giả liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ để tham khảo nếu thấy cần thiết.
 
   
Tiếp cận quan điểm lũ lớn nhất khả năng (PMF) đối với an toàn chống lũ hồ Phú Ninh (Quảng Nam) và hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế).
Số 7-V (11/2004) > Trang 1-8
Lê Đình Thành
Kết quả nghiên cứu bước đầu bài toán biến hình sông Vàm Nao bằng mô hình số ba chiều.
Số 7-V (11/2004) > Trang 9-18
Lê Song Giang, Lê Mạnh Hùng
Tính toán bồi lắng cho hồ chứa vừa và nhỏ bằng mô hình HEC-6
Số 7-V (11/2004) > Trang 19-26
Lưu Văn Lâm
Sự biến đổi của bùn cát trong hồ Hoà Bình
Số 7-V (11/2004) > Trang 27-34
Nguyễn Kiên Dũng
Tính toán bồi lắng hồ chứa Sơn La và đánh giá tác động của công trình thuỷ điện Sơn La đến bồi lắng cát bùn hồ Hoà Bình.
Số 7-V (11/2004) > Trang 35-42
Nguyễn Kiên Dũng
Về khả năng bổ sung nhân tạo phục hồi trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng Hà Nội.
Số 7-V (11/2004) > Trang 43-52
Tống Ngọc Thanh, Bùi Du Dương
Ảnh hưởng của hồ Dương Hoà đến dòng chảy lũ hệ thống sông Hương - Thừa Thiên Huế.
Số 7-V (11/2004) > Trang 52-57
Hồ Việt Hùng, Lê Thị Thu Nga
Ứng dụng mô hình MIKE 21C đánh giá tác động của việc khai thác bãi sông đến chế độ thuỷ lực và diễn biến lòng dẫn của đoạn sông Thái Bình chảy qua thành phố Hải Dương.
Số 7-V (11/2004) > Trang 58-64
Đặng Hoàng Thanh
Mô hình dự báo và định hướng khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên Nước dưới đất tỉnh Hà Tây
Số 7-V (11/2004) > Trang 65-77
Vũ Minh Cát
Đặc điểm nước dưới đất đồng bằng Bắc Bộ.
Số 7-V (11/2004) > Trang 78-86
Vũ Minh Cát, Bùi Du Dương
Nguyên nhân gây bồi lắng hồ chứa và giải pháp khắc phục.
Số 7-V (11/2004) > Trang 87-97
Lê Quang Vinh, Trần Viết Ổn, Lưu Văn Lâm
Bài toán cảnh báo, dự báo lũ vượt thiết kế cho hồ chứa vừa và nhỏ.
Số 7-V (11/2004) > Trang 98-104
Lê Văn Nghinh
Thuật toán mạng thần kinh nhân tạo sai số lan trường ngược và ứng dụng.
Số 7-V (11/2004) > Trang 105-109
Hoàng Nam Bình
Giải mã EI Nino
Số 7-V (11/2004) > Trang 110-131
Nguyễn Lại
Đánh giá biến động nhiệt độ không khí tại một số trạm hải văn.
Số 7-V (11/2004) > Trang 132-138
Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Thế Tưởng
123