Số 19 (12/2007)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 12/2007 - Số chuyên đề Xây dựng đập bê tông đầm lăn
 
   
Kết quả bước đầu tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình
Số 19 (12/2007) > trang 4-11 |  PDF (537.00 KB)
Phạm Văn Quốc
Tóm tắt
Bài báo trình bày tóm tắt kết quả bước đầu của công tác tổng kết thiết kế, thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình do Văn phòng Tư vấn Thẩm định thiết kế và Giám định chất lượng công trình – Trường Đại học Thuỷ lợi chủ trì thực hiện. Đó là các kinh nghiệm bước đầu rất bổ ích để xây dựng đập bê tông đầm lăn Nước Trong và các đập khác tốt hơn
Thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình – Kết quả và kinh nghiệm
Số 19 (12/2007) > trang 12-20 |  PDF (353.00 KB)
Nguyễn Lương Am
Tóm tắt
Bài báo trình bày các vấn đề quan trọng trong thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình, như là: Phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công, thiết kế thi công khối đổ, các phương án thi công lên đập, chuẩn bị một khối đổ thi công, tổ chức thi công, quản lý chất lượng, kiểm soát nhiệt độ trong thi công bê tông đầm lăn. Từ đó các tác giả rút ra các bài học kinh nghiệm và kiến nghị đối với việc xây dựng các đập bê tông đầm lăn tiếp theo
Một số kết quả nghiên cứu nâng cao tính chống thấm cho bê tông đầm lăn
Số 19 (12/2007) > trang 21-26 |  PDF (448.00 KB)
Lê Minh
Tóm tắt
Bài viết giới thiệu kết quả bước đầu nghiên cứu tại Viện Khoa học Thủy lợi nhằm nâng cao tính chống thấm BTĐL đạt CT-6 bằng các biện pháp sử dụng phụ gia hóa häc, phụ gia xử lý bề mặt
Phụ gia dùng chế tạo bê tông đầm lăn trong xây dựng đập trọng lực
Số 19 (12/2007) > trang 27-32 |  PDF (558.00 KB)
Nguyễn Đức Thắng
Tóm tắt
Bài báo trình bày một số vấn đề về phụ gia (phân loại, tính năng của phụ gia, mức độ tiêu chuẩn hoá phụ gia cho bê tông ở Việt Nam, các loại phụ gia cho bê tông đầm lăn). Đồng thời bài báo trình bày kết quả ba trường hợp sử dụng phụ gia cho bê tông đầm lăn mà Viện của chúng tôi đã thực hiện. Thông qua đó, tác giả trao đổi về hai vấn đề: thiết kế lựa chọn thành phần bê tông đầm lăn và kiểm soát chất lượng bê tông đầm lăn
Về khe ngang, khe thi công và chất lượng đập đầm lăn
Số 19 (12/2007) > trang 33-38 |  PDF (604.00 KB)
Nguyễn Văn Mạo, Lê Anh Vân, Nguyễn Chí Đức
Tóm tắt
Khe ngang và xử lí tiếp giáp là một phần quan trọng trong đập bê tông đầm lăn. Chất lượng của các khe này có liên quan tới hiện tượng nứt và thấm ở đập bê tông đầm lăn. Bài báo thảo luận về ảnh hưởng của các khớp nối ở đập bê tông đầm lăn và sử dụng các nghiên cứu về nhiệt, về quan hệ giữa ứng suất và độ chặt của bê tông đầm lăn. Ở đập Pleikrông để điều chỉnh điều kiện kĩ thuật trong thi công nhằm đảm bảo chất lượng của đập theo thiết kế
Về giải pháp thiết kế đập bê tông đầm lăn Nước Trong
Số 19 (12/2007) > trang 39-46 |  PDF (279.00 KB)
Nguyễn Trí Trinh
Tóm tắt
Bài báo trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tế thiết kế thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình để lựa chọn giải pháp thiết kế tốt hơn cho đập bê tông đầm lăn Nước Trong
Sử dụng phụ gia tro bay để chế tạo bê tông đầm lăn Định Bình – Kết quả và kinh nghiệm
Số 19 (12/2007) > trang 47-58 |  PDF (458.00 KB)
Nguyễn Hữu Hải
Tóm tắt
Bài báo trình bày tóm tắt kết quả sử dụng tro bay để thi công đập BTĐL Định Bình. Từ thực tế thí nghiệm và thi công đập Định Bình, tác giả đã phân tích ảnh hưởng của phụ gia tro bay đến tính chất của BTĐL. Đồng thời tác giả rút ra một số kinh nghiệm và kiến nghị đối với thi công các đập BTĐL tiếp theo
Về các biện pháp khống chế nhiệt độ khi thi công bê tông đầm lăn Định Bình
Số 19 (12/2007) > trang 59-65 |  PDF (314.00 KB)
Vũ Thanh Te, Nguyễn Hữu Nghĩa
Tóm tắt
Bài báo trình bày một số vấn đề: Sự thay đổi nhiệt độ và hậu quả nứt bê tông, các biện pháp khống chế nhiệt khi thi công BTĐL đập Định Bình. Từ đó, tác giả rút ra các kết luận và kiến nghị đối với thi công các đập BTĐL tiếp theo
Phương pháp thiết kế cấp phối hỗn hợp bê tông đàm lăn
Số 19 (12/2007) > trang 66-69 |  PDF (183.00 KB)
Hoàng Phó Uyên
Tóm tắt
Bài báo giới thiệu tóm tắt phương pháp và các bước để thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông đầm lăn trong quá trình thử nghiệm và thi công đập BTĐL.
Phân tích ổn định và độ bền của đập bê tông đầm lăn
Số 19 (12/2007) > trang 70-75 |  PDF (629.00 KB)
Nguyễn Văn Lệ
Tóm tắt
Bài báo trình bày những điểm cần lưu ý khi phân tích ổn định và độ bền của đập trọng lực bê tông đầm lăn, một số kết quả tính đập bê tông đầm lăn trong nước. Báo cáo cũng trình bày một số điểm mới trong phân tích độ bền của đập chịu tải trọng động đất theo qui phạm của nước ngoài
Về tiêu chuẩn thiết kế đập bê tông đầm lăn VN qua thực tế đập Định Bình
Số 19 (12/2007) > trang 76-80 |  PDF (352.00 KB)
Phạm Ngọc Quý
Tóm tắt
Đập bê tông đầm lăn đã và đang được xây dựng ngày càng nhiều ở Việt nam. Thông qua tổng kết, đánh giá những vấn đề thuộc về thiết kế đập Định Bình, bài báo nêu rõ những tiêu chuẩn được vận dụng ở thiết kế đập Định Bình, phân tích những hạn chế bất cập khi chưa có tiêu chuẩn thiết đập bê tông đầm lăn ở Việt nam. Từ đó có kiến nghị xác thực nhằm hướng tới sự chuẩn hóa trong khảo sát, thiết kế và thi công đập bê tông đầm lăn ở Việt nam
Thành tựu về đập bê tông đầm lăn và kiến nghị áp dụng ở nước ta
Số 19 (12/2007) > trang 81-88 |  PDF (672.00 KB)
Nguyễn Như Oanh
Tóm tắt
Bê tông đầm lăn (Roller Compacted Concrete - RCC) là một loại bê tông khô, được thi công theo phương pháp đầm lăn rung lèn chặt. Ngoài những tính chất như bê tông thông thường, RCC còn có các thuộc tính riêng khác
Chế độ nhiệt của bê tông đầm lăn
Số 19 (12/2007) > trang 89-91 |  PDF (319.00 KB)
Vũ Thanh Te
Tóm tắt
Bài viết nêu một số kết quả nghiên cứu về chế độ nhiệt của RCC. Trong đó đề cập về các vấn đề: Phân tích nhiệt độ bên trong bê tông khối lớn nói chung và bê tông đầm lăn nói riêng, quy luật phát sinh, tiêu tán nhiệt và ứng suất nhiệt khi thuỷ hoá xi măng và phụ gia khoáng hoạt tính, và biến dạng vì thay đổi nhiệt độ của bê tông...
Một số nhận xét về khoan phụt chống thấm, gia cố nền đập Định Bình và các đập cao
Số 19 (12/2007) > trang 92-96 |  PDF (268.00 KB)
Hoàng Khắc Bá
Tóm tắt
Bài báo trình bày nhận xét về khoan phụt chống thấm và gia cố nền đập Định Bình và các đập cao khác. Từ đó tác giả rút ra một số kết luận và kiến nghị để nâng cao chất lượng xử lý chống thấm và gia cố nền các đập cao trong thời gian tới