Số 7-C (11/2004)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 11/2004 - Chuyên đề: Xây dựng công trình thủy Số tạp chí này không có file bài, mong quý độc giả liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ để tham khảo nếu thấy cần thiết.
 
   
Một số điểm cần chú ý về thiết bị và trạm bơm dùng máy bơm chìm
Số 7-C (11/2004) > trang 1-9
Phạm Văn Quốc
Sử dụng phần mềm SAP 2000 Phân tích trạng thái kỹ thuật kết cấu cống ngầm.
Số 7-C (11/2004) > Trang 10-12
Vũ Hoàng Hưng
Một số giải pháp công trình khả thi để tháo lũ vượt thiết kế.
Số 7-C (11/2004) > Trang 13-23
Phạm Văn Quốc, Phạm Ngọc Quý.
Chương trình chế tạo vật liệu định hình bền xâm thực.
Số 7-C (11/2004) > Trang 24-29
Phạm Thị Thanh Lan
Nghiên cứu giải bài toán thấm không gian đập vai công trình thuỷ điện Thác Mơ bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
Số 7-C (11/2004) > Trang 30-39
Phạm Ngọc Khánh, Lê Thị Nhật
Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu xử lý đất yếu bằng cọc xi măng đất.
Số 7-C (11/2004) > Trang 40-47
Nguyễn Quốc Dũng
Các đặc tính biến dạng đo cục bộ của cát chịu tải trọng tuần hoàn 3 trục và xoắn.
Số 7-C (11/2004) > Trang 48-60
Nguyễn Hồng Nam
Nghiên cứu thấm và ổn định đê điều theo thời gian diễn biến lũ.
Số 7-C (11/2004) > Trang 61-74
Phạm Văn Quốc
Kết quả nghiên cứu đập tràn có bề mặt nhám lớn.
Số 7-C (11/2004) > Trang 75-83
Lê Văn Hùng
Nghiên cứu công nghệ mới, phân tích nguyên nhân xói lở và các giải pháp phòng chống xói lở bờ biển tỉnh Bình Thuận.
Số 7-C (11/2004) > Trang 84-87
Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Đăng Hưng
Ứng dụng FEM và SAMCEF-ASEF phân tích ứng suất cọc bê tông trọng lực.
Số 7-C (11/2004) > Trang 88-96
Nguyễn Văn Mạo, Chử Thị Thanh Hương
Một số kết quả nghiên cứu về diễn biến nhiệt độ và ứng suất nhiệt khi sử dụng phụ gia khoáng puzơlan để sản xuất bê tông cho đập trọng lực - sông lòng sông - tỉnh Bình Thuận.
Số 7-C (11/2004) > Trang 97-103
Vũ Thanh Te, Đỗ Văn Lượng
Công nghệ thi công gia cố chống thấm mặt thượng lưu đập Tân Giang - Tỉnh Ninh Thuận.
Số 7-C (11/2004) > Trang 104-109
Vũ Thanh Te
Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến độ công tác VC của bê tông đầm lăn và ảnh hưởng của nó đến công tác thi công RCC
Số 7-C (11/2004) > Trang 110-118
Đỗ Văn Toán
Sự thay đổi theo ifgian một số đặc trưng cơ học của bê tông công trình tại vùng viển Cửa Lò - Nghệ An chịu ảnh hưởng của gió Lào.
Số 7-C (11/2004) > Trang 119-124
Nguyễn Như Oanh, Nguyễn Văn Quyết, Trương Quốc Bình, Hồng Tiến Thắng, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Việt Quang Hưng
1234