Số 2 (9/2003)Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tháng 9/2003
 
   
Giải phân rã hệ phương trình Raynolds hai chiều đứng bằng pháp phần tử hữu hạn hai giai đoạn với độ chính xác.
Số 2 (9/2003) > trang 6-11 |  PDF (271.00 KB)
Lê Văn Nghị, Hoàng Tư An, Trần Quốc Thưởng
Tính toán hệ thống lỗ khoan khai thác nước ngầm của bệnh viện 71MôiThanh HóaBộ Y tế
Số 2 (9/2003) > trang 12-16 |  PDF (289.00 KB)
Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thành Công
Tác dụng của hệ nội lực lên sự chuyển động của dòng chất lỏng không nhớt
Số 2 (9/2003) > trang 17-21 |  PDF (189.00 KB)
Đặng Văn Ba
Tính toán tiêu thoát nước đô thị trên thế giới và VN
Số 2 (9/2003) > trang 22-26 |  PDF (246.00 KB)
Trần Văn Nâu
Xác định hệ số tiêu tối ưu cho lúa khi tiêu bằng động lực
Số 2 (9/2003) > trang 27-32 |  PDF (236.00 KB)
Dương Thanh Lượng
Thực trạng ăn mòn cửa van thép công trình thuỷ lợi
Số 2 (9/2003) > trang 33-37 |  PDF (127.00 KB)
Đỗ Văn Hứa, Vũ Thành Hải, Nguyễn Đình Tân
Phân định dải ven bờ theo các yếu tố khí tượng thuỷ văn biển
Số 2 (9/2003) > trang 38-41 |  PDF (122.00 KB)
Nguyễn Thế Tưởng
Thiết lập cơ sở dữ liệu chất lượng nước cho một số lưu vực sông miền Trung với sự trợ giúp của GIS
Số 2 (9/2003) > trang 42-45 |  PDF (308.00 KB)
Phạm Hùng, Ngô Lê Long, Lê Đình Thành
Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hồ chứa nước Nam Ngum 1 - Thành phố Vientiane
Số 2 (9/2003) > trang 46-51 |  PDF (352.00 KB)
Khamphat Sulinphumi
Nghiên cứu xây dựng mạng giám sát chất lượng nước sông Cầu
Số 2 (9/2003) > trang 51-55 |  PDF (130.00 KB)
Lê Đình Thành, Nguyễn Thái Lai, Lê Hữu Thuần
Thuật toán thể hiện trên máy tính các mô hình xác suất (tạo quan sát giả) và dò tìm tối ưu các hàm số cho mô hình toán
Số 2 (9/2003) > trang 56-57 |  PDF (130.00 KB)
Nguyễn Hữu Bảo
Nghiên cứu ứng suất kéo của cọc bê tông đóng trong nền đồng nhất, đáy cọc tựa trên nền đất yếu ngay sau khi va chạm
Số 2 (9/2003) > trang 58-63 |  PDF (144.00 KB)
Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Quang Nhung, Đặng Quang Tuyên
Xác định vận tốc lún của đáy cọc đóng trong nền đồng nhất
Số 2 (9/2003) > trang 64-69 |  PDF (146.00 KB)
Nguyễn Đăng Tộ, Vũ Lâm Đông, Hồ Sỹ Sơn